Ubezpieczenia to szeroka gama produktów, z których korzysta coraz większa część społeczeństwa. Należy zdawać sobie sprawę, że skutki finansowe zdarzenia szkodowego mogą spowodować znaczne uszczuplenie majątku rodziny lub doprowadzić do kłopotów finansowych (albo wręcz bankructwa) firmy. Właściwe zarządzanie ryzykiem i dobór odpowiedniego programu ubezpieczeniowego powinny być elementem prawidłowego funkcjonowania rodziny lub firmy i zabezpieczenia ich przed skutkami niespodziewanych zdarzeń.

Ubezpieczenia to szeroka gama produktów, z których korzysta coraz większa część społeczeństwa. Należy zdawać sobie sprawę, że skutki finansowe zdarzenia szkodowego mogą spowodować znaczne uszczuplenie majątku rodziny lub doprowadzić do kłopotów finansowych (albo wręcz bankructwa) firmy. Właściwe zarządzanie ryzykiem i dobór odpowiedniego programu ubezpieczeniowego powinny być elementem prawidłowego funkcjonowania rodziny lub firmy i zabezpieczenia ich przed skutkami niespodziewanych zdarzeń.

CZYM SIĘ ZAJMUJEMY?

CZYM SIĘ ZAJMUJEMY?

GeaBroker pośredniczy w zawieraniu wszelkiego rodzaju umów ubezpieczenia, są to m.in. ubezpieczenia dotyczące:

mienia przedsiębiorców, w tym: nieruchomości, maszyn i urządzeń, sprzętów elektronicznych oraz oprogramowania, sprzętów i maszyn budowlanych

utraty zysku spowodowanego zaistniałą szkodą

– mienia w transporcie krajowym i międzynarodowym (cargo)

odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy oraz w zakresie wykonywania zawodu wymagającego posiadania uprawnień

– ryzyk budowlano-montażowych (ubezpieczenie kontraktu)

– ryzyk związanych z cyberprzestępczością

– gwarancji ubezpieczeniowych

– pojazdów prywatnych oraz flot firmowych

– mienia klientów indywidualnych, w tym nieruchomości oraz mienia ruchomego

odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym

– ochrony prawnej

– pakietów turystycznych

– zdrowia oraz następstw nieszczęśliwych wypadków

Jeżeli są Państwo zainteresowani współpracą, zapraszamy do kontaktu.