KORZYŚCI WYNIKAJĄCE ZE WSPÓŁPRACY Z BROKEREM

– Jako broker ubezpieczeniowy jesteśmy przedstawicielem klienta i reprezentujemy jego interesy, w odróżnieniu od agenta ubezpieczeniowego, który ma za zadanie reprezentować interesy zakładu ubezpieczeń – to podstawowa różnica pomiędzy tymi dwoma rodzajami pośredników ubezpieczeniowych.

– Obsługując kilkuset klientów rocznie, szczególnie z sektora geodezyjnego, posiadamy znaczną siłę przetargową w relacjach z zakładami ubezpieczeń.

– Za wykonaną pracę nie pobieramy dodatkowych opłat – usługi brokera, podobnie jak usługi agenta ubezpieczeniowego, wynagradzane są prowizyjnie z tytułu zawartych umów.

– Przez dokładny wywiad i badanie potrzeb klienta, możemy jak najlepiej dostosowywać indywidualny zakres ochrony ubezpieczeniowej.

– Każdy klient przed zawarciem umowy ubezpieczenia otrzymuje ofertę w formie pisemnej oraz rekomendację brokerską wskazującą najważniejsze elementy umowy.

– Pomagamy przy likwidacji ewentualnej szkody, a w razie potrzeby, interweniujemy w zakładach ubezpieczeń.

PEŁNOMOCNICTWO

Warunkiem podjęcia współpracy między brokerem a klientem jest udzielenie brokerowi pełnomocnictwa, które upoważnia go do reprezentowania interesów klienta w kontaktach z zakładami ubezpieczeń.

ZEZWOLENIE

Broker ubezpieczeniowy GeaBroker Maria Rokoszewska posiada zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego nr 1539/08 na wykonywanie działalności brokerskiej w zakresie ubezpieczeń.

Zezwolenie (PDF)

UBEZPIECZENIE OC

Zgodnie z ustawą o pośrednictwie ubezpieczeniowym został spełniony wymóg posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności brokerskiej.

Polisa OC brokera (PDF)

POLITYKA PRYWATNOŚCI

W związku z obowiązującym od dnia 25 maja 2018 r. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), oświadczamy że w ramach prowadzonej działalności brokerskiej przestrzegamy zasad tej ochrony, realizujemy wszelkie czynności z zachowaniem standardów bezpieczeństwa oraz posiadamy odpowiednie procedury wzmacniające bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych. Gwarantujemy, że zbierane i posiadane dane osobowe będziemy przetwarzać z zachowaniem zasady minimalizmu, czyli z ograniczeniem do danych niezbędnych i wyłącznie przez czas konieczny do zrealizowania celu, dla jakiego dane są przetwarzane. Działamy w ramach zatwierdzonej polityki bezpieczeństwa, która przewiduje ciągłą kontrolę i monitorowanie systemów zabezpieczeń przetwarzania danych osobowych.

Rozporządzenie RODO (PDF)Oświadczenie administratora danych osobowych (PDF)

PLIKI COOKIES

 1. Witryna geabroker.pl używa plików cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki, które podczas ponownego połączenia się ze stroną ułatwiają korzystanie z wcześniej odczytanych informacji.
 2. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 3. Zebrane dane służą do monitorowania i usprawniania funkcjonowania strony oraz wykorzystywane są jedynie wewnątrz firmy GeaBroker Maria Rokoszewska w celu optymalizacji działań.
 4. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:
  a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu;
  b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa;
  c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
  d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika;
  e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 5. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.
 6. Dane osobowe (imię, nazwisko, adres e-mail oraz nr telefonu) zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz kontaktowy wyraźnie wyraził na to zgodę.