[Logo] [Marka firmy]


[Strona główna]

[Foto] Ubezpieczenia we współczesnym świecie są nieodzowną częścią życia codziennego. Zawieranie ubezpieczeń wymaga aktualnej i szerokiej wiedzy z zakresu wielu dziedzin, jednak przede wszystkim wymaga ciągłego śledzenia zmian na rynku ubezpieczeniowym. Właściwy wybór ubezpieczenia jest nieodzownym elementem prawidłowego funkcjonowania rodziny lub firmy i zabezpieczenia się przed finansowymi skutkami niepożądanych zdarzeń.


   KORZYŚCI WYNIKAJĄCE ZE WSPÓŁPRACY Z BROKEREM

  • Dostęp do szerokiej wiedzy brokera umożliwiający korzystanie z nowoczesnych rozwiązań rynku oraz uniknięcie zagrożeń wynikających ze złożoności umów ubezpieczenia
  • Dostosowanie ochrony ubezpieczeniowej do Państwa faktycznych potrzeb
  • Oszczędność Państwa czasu
  • Wykorzystanie siły przetargowej brokera w relacjach z ubezpieczycielami
  • Brak dodatkowych obciążeń finansowych - usługi brokera nie wiążą się z dodatkowymi opłatami, gdyż brokerzy, podobnie jak agenci ubezpieczeniowi, wynagradzani są prowizyjnie z zawartych umów
  • Gwarancja jakości i Państwa bezpieczeństwa - broker ubepieczeniowy jest odpowiedzialny ustawowo za ewentualne straty wynikające z błędów w zawartych polisach
  • Profesjonalna i sprawna obsługa istniejących polis w trakcie całego okresu współpracy oraz pomoc przy likwidacji ewentualnych szkód

   UBEZPIECZENIA

Na kolejnych stronach witryny Ubezpieczenia znajdziecie Państwo informacje o różnych ubezpieczeniach dla osób fizycznych i firm. Na stronach tych zostały wyszczególnione rodzaje ubezpieczeń oraz niektóre uwagi istotne przy zawieraniu umów ubezpieczenia.

   PROGRAM UBEZPIECZENIOWY DLA FIRM GEODEZYJNYCH I KARTOGRAFICZNYCH

Z racji wyuczonego zawodu (z wykształcenia jestem mgr. inż. geodetą) oraz współpracy z wieloma firmami geodezyjnymi osobną stronę poświęciłam ubezpieczeniom dla firm działających w zakresie geodezji i kartografii - na stronie Firmy geodezyjne umieszczone zostały informacje dotyczące programu ubezpieczeniowego dla tej grupy zawodowej.


Zapraszam do współpracy

Majka Rokoszewska


All rights reserved Copyright © 2008-2018 GeaBroker