Oferta dotycząca ubezpieczenia ryzyk cybernetycznych przeznaczona jest dla każdej firmy pracującej i przetwarzającej dane w świecie wirtualnym.

ZAKRES OCHRONY OBEJMUJE:

Oferta dotycząca ubezpieczenia ryzyk cybernetycznych przeznaczona jest dla każdej firmy pracującej i przetwarzającej dane w świecie wirtualnym.

ZAKRES OCHRONY OBEJMUJE:

– roszczenia osób trzecich przeciwko Ubezpieczonemu, np. odszkodowania, zadośćuczynienia, kary i grzywny, które wynikają z odpowiedzialności cywilnej, administracyjnej lub karnej, i są skutkiem naruszenia danych (osobowych i innych chronionych prawem), naruszenia prywatności, praw autorskich lub dobrego imienia, niezachowania poufności lub przesłania złośliwego wirusa;

– rekompensatę utraty zysku Ubezpieczonego oraz wydatki niezbędne do podtrzymania działalności firmy, które zaistniały w wyniku błędu operatora lub użycia systemu komputerowego albo sieci informatycznej przez nieupoważnione osoby, w tym pracowników, i które skutkują usunięciem lub modyfikacją danych, atakiem poprzez odmowę dostępu czy wprowadzeniem złośliwego oprogramowania;

– koszty naprawienia poniesione przez Ubezpieczonego, w tym koszty informatyków śledczych, obsługi prawnej, odzyskania danych, koszty związane z cybernetycznym wymuszeniem (żądanie okupu), zawiadomienia (np. w związku z obowiązkiem informacyjnym RODO), ochrony dobrego imienia (działania PR), monitorowania transakcji (tzw. kradzieży tożsamości na wypadek posłużenia się danymi klientów, w tym kartami płatniczymi);

– koszty kar i oceny PCI (dla firm akceptujących płatności kartami kredytowymi i debetowymi) w zakresie szkód związanych z przechowywaniem, przetwarzaniem i/lub przesyłaniem numerów tych kart;

– obsługę incydentów cybernetycznych świadczoną 24 godz. na dobę 7 dni w tygodniu przez wyspecjalizowaną firmę informatyczną Crawford.

W celu kalkulacji składki pobierz wniosek (XLS):

Szczegółowe warunki ubezpieczenia otrzymacie Państwo drogą elektroniczną po wypełnieniu wniosku i przesłaniu jego kopii na nasz adres mailowy Brokera.