[Logo] [Marka firmy]


[Ubezpieczenia na życie]

[Foto] Umowy ubezpieczenia na życie istnieją na rynku od wielu lat. Największą popularność zdobyły grupowe umowy pracowników i członków ich rodzin, a od pewnego czasu również długoletnie ubezpieczenia indywidualne. Umowy ubezpieczenia na życie okazują się być niezbędne w przypadku posiadania kredytu, wykonywania niebezpiecznej pracy lub np. uprawiania ekstremalnego sportu, gdyż zawierając umowę ubezpieczenia na życie można ochronić siebie i swoich bliskich przed konsekwencjami niespodziewanej choroby, kalectwa lub śmierci.


   INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE

  • Indywidualne terminowe ubezpieczenie na życie
  • Indywidualne ubezpieczenie na całe życie
  • Indywidualne terminowe ubezpieczenie na życie i dożycie
  • Indywidualne ubezpieczenie na życie związane z funduszem inwestycyjnym
  • Indtwidualne ubezpieczenie posagowe, zaopatrzenia dzieci
  • Indywidualne ubezpieczenie rentowe
  • Indywidualne ubezpieczenia wypadkowe i chorobowe

   GRUPOWE UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE PRACOWNIKÓW I CZŁONKÓW ICH RODZIN


All rights reserved Copyright © 2008-2019 GeaBroker