[Logo] [Marka firmy]


[Ubezpieczenia zdrowotne i NNW]

[Foto] Z racji kiepskiej kondycji publicznej służby zdrowia coraz większym zainteresowaniem cieszą się prywatne ubezpieczenia zdrowotne, pokrywające koszty leczenia ambulatoryjnego i/lub szpitalnego, dostępne na rynku w formie umów indywidualnych oraz grupowych. Zawierane przez pracodawców grupowe ubezpieczenia pracownicze mogą być - obok grupowych ubezpieczeń na życie - ważnym instrumentem polityki kadrowej przedsiębiostwa, gdyż dobry pracownik jest podstawą sukcesu każdej firmy.


   UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE

  • Ubezpieczenie zdrowotne indywidualne oraz rodzinne
  • Grupowe zdrowotne ubezpieczenie pracownicze

   UBEZPIECZENIA NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków)

  • Indywidualne ubezpieczenie NNW
  • Ubezpieczenie NNW dla sportowców
  • Grupowe ubezpieczenie NNW


All rights reserved Copyright © 2008-2019 GeaBroker