[Logo] [Marka firmy]


[Ubezpieczenia techniczne]

[Foto] Ważnym elementem ubezpieczeń technicznych są ubezpieczenia kontraktów budowlanych, które mogą objąć cały proces realizacji inwestycji. W skład umowy mogą wejść ubezpieczenia: mienia firmy budowlanej, mienia inwestora, budowy w trakcie realizacji oraz OC firmy budowlanej. Innym, ważnym rodzajem umów dla firm budowlanych są gwarancje ubezpieczeniowe, które mogą okazać się szczególnie przydatne w przypadku realizacji kontraktów wynikających z zamówień publicznych (patrz: Ubezpieczenia/Finansowe ).


   UBEZPIECZENIA TECHNICZNE

  • Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego (patrz: Elektronika )
  • Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od szkód elektrycznych
  • Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od awarii i uszkodzeń
  • Ubezpieczenie sprzętu i maszyn budowlanych od uszkodzeń
  • Ubezpieczenia ryzyk budowlano-montażowych (kontraktu)


All rights reserved Copyright © 2008-2019 GeaBroker