[Logo] [Marka firmy]


[Ubezpieczenia związane ze sportem i turystyką]

[Foto] Ubezpieczenia związane z uprawianiem sportu oraz turystyką zwykle stanowią pakiety łączące w sobie różne rodzaje ubezpieczeń - od ubezpieczenia mienia, przez ubezpieczenia OC, po ubezpieczenia zdrowotne i NNW. Pakiety te mają za zadanie kompleksową ochronę klienta, aby zapewnić mu szerokie pokrycie ubezpieczeniowe. Popularne na rynku są ubezpieczenia kosztów leczenia podczas podróży zagranicznej; warto je nabywać, gdyż ubezpieczenie zapewniane przez NFZ zwykle pokrywa tylko część kosztów leczenia za granicą.


   UBEZPIECZENIA MIENIA TURYSTYCZNEGO

  • Ubezpieczenie bagażu podróżnego
  • Ubezpieczenie sprzętu sportowego podczas wyjazdów turystycznych
  • Ubezpieczenie casco roweru
  • Ubezpieczenie casco jachtu
  • Ubezpieczenie rzeczy osobistych kierownika/kapitana i członków załogi jachtu

   UBEZPIECZENIA NNW I TURYSTYCZNE

  • Ubezpieczenie NNW dla sportowców
  • Ubezpieczenie kosztów leczenia podczas podróży zagranicznej
  • Ubezpieczenie kosztów leczenia obcokrajowców na terenie RP


All rights reserved Copyright © 2008-2019 GeaBroker