[Logo] [Marka firmy]


[Ubezpieczenia mienia firmy]

[Foto] Ubezpieczenia mienia firmy są szczególnie istotne dla firm zajmujących się produkcją, handlem lub posiadających cenne środki trwałe, głównie z powodu szkód żywiołowych. Ostatnio wzrasta również świadomość właścicieli firm, że samo ubezpieczenie majątku firmy może nie wystarczyć - przerwanie produkcji może zachwiać kondycją firmy (finansową i rynkową) i w konsekwencji doprowadzić do jej upadku. Lekarstwem na to może być ubezpieczenie utraty zysku spowodowanego zaistniałą szkodą (patrz: Ubezpieczenia/Finansowe ).


   UBEZPIECZENIA MIENIA FIRMY

  • Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych
  • Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rozboju
  • Ubezpieczenie mienia w skrytkach depozytowych od kradzieży z włamaniem i rabunku (dla hoteli)
  • Ubezpieczenie mienia od dewastacji
  • Ubezpieczenia szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia
  • Ubezpieczenie dodatkowych kosztów działalności zaistniałych w wyniku szkody
  • Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk
  • Ubezpieczenie eksponatów wystawowych i targowych podczas transportu oraz w trakcie składowania i ekspozycji


All rights reserved Copyright © 2008-2019 GeaBroker