[Logo] [Marka firmy]


[Ubezpieczenia komunikacyjne]

[Foto] Ubezpieczenia komunikacyjne należą do najpopularniejszych ubezpieczeń, z których korzystają klienci. Jest to spowodowane wymogiem ustawowym, nakładającym na każdego posiadacza pojazdu obowiązek zawarcia ubezpieczenia OC. Umowy ubezpieczeń komunikacyjnych mogą być zawierane w formie indywidualnych polis lub (dla większej ilości pojazdów należących do firmy) polis generalnych zwanych również ubezpieczeniami flotowymi.


   UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

  • OC - obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych
  • ZK (Zielona Karta) - obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym
  • AC - ubezpieczenie autocasco
  • NNW - ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów
  • Ass - ubezpieczenie assistance


All rights reserved Copyright © 2008-2019 GeaBroker