[Logo] [Marka firmy]


[Ubezpieczenia dla firm geodezyjnych]

[Foto] GeaBroker od początku 2009 r. prowadzi specjalny program przeznaczony dla firm geodezyjnych i kartograficznych. Umowy ubezpieczenia zawarte między 1 stycznia 2019 r. a 31 grudnia 2020 r. dają możliwość skorzystania z ofert ubezpieczenia: sprzętu elektronicznego, dronów wykorzystywanych do pomiarów geodezyjnych oraz odpowiedzialności cywilnej.
Na Państwa życzenie GeaBroker może również przygotować oferty w zakresie innych ubezpieczeń, np.: na życie lub zdrowotnych dla pracowników i członków ich rodzin, inne.


   PROGRAM DLA FIRM GEODEZYJNYCH I KARTOGRAFICZNYCH

   PROCEDURA ZAWIERANIA UMÓW

 • Zadzwoń do GeaBroker, aby w rozmowie telefonicznej zapoznać się z najważniejszymi elementami umowy ubezpieczenia - służymy radą, wyjaśniamy wszystkie wątpliwości oraz staramy się, aby zawierane umowy odpowiadały indywidualnym potrzebom każdego klienta.
 • Ustal u dystrybutora wartość odtworzeniową mienia zgłaszanego do ubezpieczenia, jeśli zawierasz umowę ubezpieczenia sprzętu elektronicznego lub umowę ubezpieczenia drona.
 • Wypełnij starannie wniosek ubezpieczeniowy i podpisz go. Do każdego wniosku dołączone jest pełnomocnictwo brokerskie, które należy wypełnić i podpisać.
 • Wyślij do GeaBroker mailem kopie (skany) wszystkich wydrukowanych i podpisanych dokumentów.
 • Mailową pocztą zwrotną otrzymasz warunki, na podstawie których zawierana jest umowa oraz wzór oświadczenia o ich akceptuji. Zapoznaj się z warunkami ubezpieczenia i, jeśli je akceptujesz, podpisz oświadczenie i prześlij mailem do GeaBroker jego skan. UWAGA!!! Przesłanie mailem do GeaBroker kopii podpisanego oświadczenia jest równoznaczne z zawarciem umowy ubezpieczenia.
 • Mailową pocztą zwrotną otrzymasz kopię wystawionej polisy. Sprawdź, czy wszystkie dane umieszczone na polisie są prawidłowe.
 • Opłać składkę ubezpieczeniową zgodnie z danymi otrzymanymi na polisie.
 • Wyślij do GeaBroker mailem kopię dowodu zapłaty składki ubezpieczeniowej.
 • Wyślij pocztą (koniecznie priorytetowym listem poleconym) na adres firmy GeaBroker oryginał pełnomocnictwa brokerskiego - dokument ten powinien zostać dostarczone do Brokera najpóźniej w ciągu 15 dni od daty wystawienia polisy. Dane teleadresowe do naszej firmy znajdziesz na wniosku oraz w zakładce Kontakt.
 • Polisę otrzymasz pocztą pod wskazany przez siebie adres.
 • Cesja na bank - ubezpieczając sprzęt kredytowany możesz być zobowiązany przez bank do naniesienia cesji na polisę. Informację o cesji wpisz w e-mailu, który wysyłasz do GeaBroker wraz z kopią wniosku - w takim wypadku na polisę zostanie naniesiona cesja zgodnie z otrzymanymi danymi. Jeśli bank wymaga ponadto potwierdzenia cesji na dodatkowej umowie, którą wcześniej przygotował, podpisz tę umowę w miejscu przeznaczonym dla cedenta i wyślij ją pocztą do GeaBroker - odeślemy umowę cesji potwierdzoną przez zakład ubezpieczeń.


All rights reserved Copyright © 2008-2019 GeaBroker