[Logo] [Marka firmy]


[Ubezpieczenia dla geodetów - zgłoszenie szkody]

[Foto] Każda zaistniała szkoda w sprzęcie elektronicznym lub roszczenie z ubezpieczenia OC powinny zostać zgłoszona do towarzystwa ubezpieczeń w ciągu maksymalnie 3 dni od jej zaistnienia lub uzyskania o niej wiadomości. Dodatkowo każda szkoda powinna również zostać zgłoszona do Brokera, gdyż do naszych zadań (poza sprawami związanymi z zawarciem umowy) należy również merytoryczne wsparcie podczas likwidacji szkody oraz pomoc w odzyskiwaniu odszkodowań. Dane teleadresowe do naszej firmy znajdują się w zakładce Kontakt.All rights reserved Copyright © 2008-2019 GeaBroker