[Logo] [Marka firmy]


[Ubezpieczenia finansowe i gwarancje]

[Foto] Ubezpieczenia finansowe są nowoczesnym elementem prawidłowego zarządzania finansami przedsiębiorstwa - pozwalają na zrekompensowanie utraty zysku (zaistniałej w wyniku zdarzenia losowego), stanowią gwarancję płynności finansowej firmy i prowadzą do wzrostu obrotów, przy spadku zapotrzebowania na kredyt obrotowy. Z kolei gwarancje ubezpieczeniowe mogą być przydatne szczególnie dla firm biorących udział w przetargach, pozwalając spełnić związane z tym wymagania, bez angażowania znacznych środków finansowych.


   UBEZPIECZENIA FINANSOWE

  • Ubezpieczenie utraty zysku na skutek ognia i innych zdarzeń losowych
  • Ubezpieczenie utraty zysku na skutek wszystkich ryzyk
  • Ubezpieczenie utraty zysku w następstwie uszkodzenia maszyn
  • Ubezpieczenie krajowego kredytu kupieckiego
  • Ubezpieczenie krajowego i eksportowego kredytu kupieckiego
  • Ubezpieczenie notariuszy od strat finansowych w związku z pełnieniem funkcji płatnika świadczeń publicznych
  • Ubezpieczenie ryzyka sprzeniewierzenia

   GWARANCJE UBEZPIECZENIOWE


All rights reserved Copyright © 2008-2019 GeaBroker