[Logo] [Marka firmy]


[Ubezpieczenia domów i mieszkań]

[Foto] Ubezpieczenia mienia dla osób fizycznych to przede wszystkim polisy na dom lub mieszkanie, ale również coraz częściej na dom w trakcie budowy lub domek letniskowy. Ubezpieczając tego rodzaju mienie można ustrzec się przed bardzo poważnymi konsekwencjami, spowodowanymi przede wszystkim żywiołami - to pożar, powódź lub huragan bywają przyczyną utraty całego majątku osobistego, a w ostatnich czasach tego rodzaju zdarzeń niestety nie brakuje.


   UBEZPIECZENIA DOMÓW I MIESZKAŃ

 • Ubezpieczenie domów wraz ze stałymi elementami (wykończeniem) od ognia i innych żywiołów
 • Ubezpieczenie lokali mieszkalnych od ognia i innych żywiołów
 • Ubezpieczenie stałych elementów oraz ruchomości domowych od ognia i innych żywiołów
 • Ubezpieczenie stałych elementów oraz ruchomości domowych od kradzieży z włamaniem i rozboju
 • Ubezpieczenie dzieł sztuki, antyków oraz zbiorów kolekcjonerskich od ognia i innych żywiołów
 • Ubezpieczenie dzieł sztuki, antyków oraz zbiorów kolekcjonerskich od kradzieży z włamaniem i rozboju
 • Ubezpieczenie budynków gospodarczych (np. garaży) od ognia i innych żywiołów
 • Ubezpieczenie małych obiektów architektonicznych (np. ogrodzenia, altany, tarasu, chodnika) od ognia i innych żywiołów
 • Ubezpieczenie stałych elementów ogrodzenia (np. siłowników, elementów instalacji domofonowej) od kradzieży zwykłej
 • Ubezpieczenie mienia podręcznego od rozboju
 • Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia
 • Ubezpieczenie usług assistance
 • Ubezpieczenie pomocy medycznej

   UBEZPIECZENIA DOMÓW W TRAKCIE BUDOWY

 • Ubezpieczenie domów jednorodzinnych w trakcie budowy od ognia i innych żywiołów
 • Ubezpieczenie elementów stałych od ognia i innych żywiołów
 • Ubezpieczenie elementów stałych od kradzieży z włamaniem i rozboju

   UBEZPIECZENIA DOMÓW LETNISKOWYCH

 • Ubezpieczenie domów letniskowych wraz ze stałymi elementami od ognia i innych żywiołów
 • Ubezpieczenie ruchomości domowych od ognia i innych żywiołów
 • Ubezpieczenie ruchomości domowych od kradzieży z włamaniem i rozboju

   OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE BUDYNKÓW
      WCHODZĄCYCH W SKŁAD GOSPODARSTWA ROLNEGO


All rights reserved Copyright © 2008-2019 GeaBroker